=_=

به همه بدبختیام دختر خالم رو هم اضافه کن =/

من نخوام به بچه شما درس یاد بدم کیو باید ببینم؟؟

خدایا بُکُش راحتمون کن آخه بسه دیگه..

دیگه نمیکشم..

دیگه تحمل ندارم..

دیگه نمیخوااااااااااام‌‌..

این‌جا
این که به هر حال من باید اینجا چیزی در مورد وبلاگم بنویسم تا معرفی‌اش کرده باشم، کار را سخت می‌کند. چون هر جمله‌ای می‌تواند تصوری اشتباه درباره این وبلاگ به شما بدهد و مثل بقیه من هم ترجیح می‌دهم با دو خط معرفی نامه به تصور خاصی نرسید. همین، فقط وبلاگ داشتن تجربه‌ای به شدت دوست داشتنی‌ست برای من.
قالب: عرفان