یک هفته!

میفرماد

تقوا ینی اینکه اگر یک هفته مخفیانه از ما فیلم گرفتند و

گفتند اعمال یک هفته گذشته ات در تلویزیون پخش شد ، ناراحت نشوی‌..

بیاین یه هفته تمرین کنیم اینجوری زندگی کردن رو :)

این‌جا
این که به هر حال من باید اینجا چیزی در مورد وبلاگم بنویسم تا معرفی‌اش کرده باشم، کار را سخت می‌کند. چون هر جمله‌ای می‌تواند تصوری اشتباه درباره این وبلاگ به شما بدهد و مثل بقیه من هم ترجیح می‌دهم با دو خط معرفی نامه به تصور خاصی نرسید. همین، فقط وبلاگ داشتن تجربه‌ای به شدت دوست داشتنی‌ست برای من.
قالب: عرفان