زود بگذر..

خدایا ما را از شرِ این انتخابات حفظ بفرما... آمین..

.

.

دیگه خسته شدم از اینکه هر وبلاگی رو باز میکنم بحث رای و انتخاباته..

خسته شدم از اینکه تو هر گروهی ملت دارن میکوبن تو سر و کله هم..

دارم فک میکنم چه خوب میشد اگه برا همه ی خواسته هامون اینجوری مصمم و جدی میجنگیدیم.

بدون شک الان کشور آبادتری داشتیم.. مردم آگاهتر.. فرهنگِ غنی تر.. و مشکلات کمتر..

این دوران هم میگذره و ما میمونیم و خود زنی و دگر زنی های بیخود.. ما میمونیم یه عالمه انسان که تو بحثای اینجوری له کردیم و به خودمون بالیدیم!

خدا حفظ کنه ما رو از طرفدارای کاندیدِ به اصطلاح بازنده..

خدا حفظ کنه..

___ سلوچ
۲۴ دی ۱۱:۲۹
سیاست کثیفه واقعا
پاسخ :
هیچ کس به اندازه من دور نیس از اون جو و اوضاعش.
این‌جا
این که به هر حال من باید اینجا چیزی در مورد وبلاگم بنویسم تا معرفی‌اش کرده باشم، کار را سخت می‌کند. چون هر جمله‌ای می‌تواند تصوری اشتباه درباره این وبلاگ به شما بدهد و مثل بقیه من هم ترجیح می‌دهم با دو خط معرفی نامه به تصور خاصی نرسید. همین، فقط وبلاگ داشتن تجربه‌ای به شدت دوست داشتنی‌ست برای من.
قالب: عرفان