زندگی پیش‌ِ رو

چه چیزها که نمی‌نویسم

نوزدهمِ سپتامبر

خودش رفته مسافرت و من دارم براش نقاشی میکشم. همون چیزی رو که دوست داره! ؛)

.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان