برف نو، آرومه، شاده

بودنش فقط اونجا که با یه حال خراب میخوابی، اما با عکسایی که از برف فرستاده بیدار میشی و از ذوق میمیری! :)

این‌جا
دارم راه می‌افتم ببینم تهش، من رو این هوا تا کجا می‌بره..


قالب: عرفان