زندگی پیش‌ِ رو

چه چیزها که نمی‌نویسم

برف نو، آرومه، شاده

بودنش فقط اونجا که با یه حال خراب میخوابی، اما با عکسایی که از برف فرستاده بیدار میشی و از ذوق میمیری! :)

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان