به پهنای صورت و این صوبتا

دومین حقوق :)))))))

این‌جا
دارم راه می‌افتم ببینم تهش، من رو این هوا تا کجا می‌بره..


قالب: عرفان