زندگی پیش‌ِ رو

چه چیزها که نمی‌نویسم

به پهنای صورت و این صوبتا

دومین حقوق :)))))))

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان