زندگی پیش‌ِ رو

چه چیزها که نمی‌نویسم

کاشکی آخر این سوز یه بهاری باشه واقعا

کاش می‌شد زنگ بزنم و پشت تلفن گریه کنم. اولین باره دلم می‌خواد زنگ بزنم و گریه کنم و صدای اون طرف خط بگه اشکال نداره الی. درست می‌شه. فدای سرت.. اما نمی‌تونم و فقط دارم خفه می‌شم. فقط خفه.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان