درباره‌ی الی

از جهت این‌که می‌خوام جوری باشم که از خودم بودن خجالت نکشم. یا از این جهت که می‌نویسم چون کسی نیست گوش بده؛ ننویسیم چی‌کار کنیم؟ ما هم گاهی حرفمون میاد، یکم بیشتر از گاهی، آره. حقوق می‌خونم، فقط می‌خونم چون باید بخونم، دوسش ندارم. شایدم دیگه نخوندم، نمی‌دونم. بیست + دو ام الآن.

این‌جا
دارم راه می‌افتم ببینم تهش، من رو این هوا تا کجا می‌بره..


قالب: عرفان